Perhe työnantajana

Tosite palkanmaksusta

Perhe antaa maksamistaan palkoista lastenhoitajalle tositteen. Tulostettava malli sivun alareunassa.Tulorekisteri

Perhe ilmoittaa kaikki maksamansa tulot tulorekisteriin palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä.TyEL-eläkevakuutusmaksu

TyEL-eläkevakuutusmaksu koskee 17–67-vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen määrä on yli 59,36€/kk.

Kokonaisprosentti vuonna 2019 on 25,20%. Työntekijän osuus tästä on 17–52-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla 6,75 % ja 53–62-vuotiailla 8,25 %. Työnantaja on vastuussa koko vakuutusmaksun maksamisesta.

Vakuutusmaksun voi maksaa seuraavissa vakuutusyhtiöissä: Veritas, Etera, Ilmarinen, Elo, Varma, Eläke-Fennia tai Pensions-Alandia. Vakuutusyhtiöillä on yleensä verkkopalvelu, jossa maksaminen hoituu. Lisätietoja vakuutusyhtiöistä.Työttömyysvakuutusmaksu

Perheen tulee vähentää palkanmaksun yhteydessä kaikilta 17–64-vuotiailta hoitajilta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,50% (katso erillinen taulukko sivun alaosasta). Perheen tulee tehdä palkkasummailmoitus, jos he maksavat 17–64-vuotiaille työntekijöille kalenterivuoden aikana yli 1200€. Kun perhe on tehnyt palkkasummailmoituksen lähettää työttömyysvakuutusrahasto laskun perheelle. Perhe maksaa sekä työnantajan (0,65% vuonna 2018) että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusrahastolle. Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksusta Työttömyysvakuutusrahaston internet-sivuilta (osoite sivun alareunassa) tai asiakaspalvelusta p. 075 757 0500.Ennakonpidätys

Kotitalouteen palkatulle lastenhoitajalle maksetuista palkoista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos samalle työntekijälle maksetaan enintään 1 500 euroa vuodessa.Sosiaaliturvamaksu

Työnantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 2019 on 0,77% palkasta, jos palkansaaja on 16-67 -vuotias. Sitä ei tarvitse maksaa, jos työntekijälle maksettu palkka on alle 1 500 euroa vuodessa.Tapaturmavakuutus

Perheen tulee vakuuttaa hoitaja/hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos maksaa työntekijöille palkkaa yli 1200€/vuodessa. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä.Vuosi-ilmoituksen tekeminen

Perhe tekee maksamistaan palkoista muistiinpanot ja niiden perusteella antaa vuosi-ilmoituksen kotilääninsä verovirastolle. Vuosi-ilmoitus annetaan verohallinnon lomakkeella. Vuosi-ilmoitus on annettava silloinkin, kun ennakonpidätystä ei ole toimitettu, jos työntekijälle maksetun palkan määrä on vähintään 200 euroa kalenterivuodessa.Kotitalousvähennys

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista.Työnantajavelvoitteiden hoitaminen

Palkat työnantajavelvoitteineen hoituvat kätevästi palkka.fi tai palkkaus.fi palvelun avulla.