Perhe työnantajana

Perhe toimii MLL:n Lahden yhdistyksen välittämän lasten hoitajan työnantajana. Perhe vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. Hoitajat eivät ole työsuhteessa MLL:n Lahden yhdistykseen.

Palkka

Hoitajan palkka on 10,00€/h. Pyhäpäivinä 20,00€/h. Palkka maksetaan heti hoitotapahtuman jälkeen hoitajan läsnäollessa tilille tai käteisellä. Minimimaksu on kahden tunnin palkka. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella. Palkka maksetaan tilatulta ajalta, vaikka hoito päättyisikin aikaisemmin. Tilauksessa sovittu aika on hoitajan työaika. Tämä on kokonaiskorvaus, joka sisältää lomakorvauksen. Työaikaan sisältyy myös tutustuminen alkuun sekä vanhempien kotiinpaluun yhteydessä käyty keskustelu ja palkanmaksu. Näihin on tärkeää varata riittävästi aikaa.


Palkanmaksu

Helpoin tapa on käyttää Verohallinnon Palkka.fi -palvelua.

  • Kirjaudu palkka.fi -palveluun ja täytä vaadittavat tiedot palkkalaskelmaa varten. Suosittelemme rekisteröitymään ja täyttämään hoitajan tiedot hoitajan vielä läsnä ollessa.
  • Maksa hoitajan palkka palkka.fi palvelusta saamasi laskun avulla.
  • Tulosta tai lähetä sähköisesti hoitajalle palkkalaskelma.
  • Palvelusta saat tarvittaessa laskun työeläkevakuutusmaksusta.
  • Palvelu ilmoittaa tiedot suoraan tulorekisteriin.
  • Työllisyysrahasto laskuttaa tarvittaessa työttömyysvakuutusmaksun jälkikäteen.

Ennakonpidätys

Maksetaan kun perhe maksaa samalle hoitajalle yli 1500€/vuosi. Perhe huolehtii ennakonpidätyksestä ja tässä tapauksessa hoitaja toimittaa verokortin. 

Alla lisätietoa tulorekisterin ja palkka.fi kautta hoituvista työnantajamaksuista. Huomioithan, että näitä sinun ei tarvitse itse huolehtia vaan saat laskut automaattisesti, jos rajat ylittyvät.


Työttömyysvakuutusmaksu

Perheen tulee vähentää palkanmaksun yhteydessä kaikilta 18–64-vuotiailta hoitajilta. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,27%. Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella perhe saa laskun työttömyysvakuutusmaksusta, jos maksaa palkkoja yli 1400e/vuodessa. Perheeltä laskutetaan sekä työnantajan (0,27%) että palkansaajan (0,79%) työttömyysvakuutusmaksut.


TyEL-eläkevakuutusmaksu

TyEL-eläkevakuutusmaksu koskee 17–67-vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen määrä on yli 68,57€/kk.

Hoitajan palkasta vähennetään työntekijän osuus, mikä on 17-52-vuotiailla ja 63-67-vuotiailla 7,15 % ja 53–62-vuotiailla 8,65% . Tulorekisteri-ilmoituksessa tai palkka.fi palvelussa valitaan työeläkevakuutusyhtiö mitä haluaa käyttää. Työeläkevakuutusyhtiö lähettää laskun. Perheeltä laskutetaan TyEL:n kokonaismaksu 26,12% palkasta.


Tapaturmavakuutus

Perheen tulee vakuuttaa hoitaja/hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos maksaa työntekijöille palkkaa yli 1400€/vuodessa. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä.


Kotitalousvähennys

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidonkustannuksista.