Tuntikuvaukset

Perheryhmät (vauvat, 1 ja 2 -vuotiaat
Muskarin perheryhmään aikuinen osallistuu yhdessä lapsen kanssa. Perheryhmässä tutustutaan musiikkiin yhdessä lapsen kanssa ja vahvistetaan aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Muskarissa lauletaan, leikitään, lorutellaan, soitetaan, kuunnellaan ja liikutaan musiikin mukana. Näiden avulla tutustutaan musiikin maailmaan ja herätetään innostus musiikkiin.
Myös sisarusryhmään vanhempi voi osallistua vauvan ja vanhemman sisaruksen kanssa. Muskari suunnitellaan lasten iät ja kehitystasot huomioiden. Tekemistä löytyy sylissä olevalle sekä jo vanhemmalle, itsenäisesti leikkivälle sisarukselle.

Leikkiryhmät (3-5 -vuotiaat)
Leikkiryhmään lapsi osallistuu yksin, ilman vanhempaa ja näin harjoitellaan toimimaan itsenäisesti osana ryhmää. Leikkiryhmässä tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin kokonaisvaltaisesti eri työtapojen kautta. Muskarin työtapoja ovat laulaminen, loruttelu, soittaminen, kuuntelu ja musiikkiliikunta. Muskarissa käsitellään lapsen maailmaa koskettavia teemoja ja oppiminen tapahtuu leikin kautta.

Soitinkaruselli (5-6 -vuotiaat)
Soitinkarusellissa tutustutaan ja opetellaan alkeita seuraavista soittimista: kantele, ukulele, lyömäsoittimet (kellopeli, djembe-rumpu) ja nokkahuilu. Opettelu tapahtuu periodeittain niin, että kaksi soitinta käsitellään syksyllä ja kaksi keväällä. Oppilaan ei tarvitse itse hankkia näitä soittimia, vaan jokainen pääsee kokeilemaan muskariluokan soittimilla. Soittamisen lisäksi tunnilla käytetään muita muskarin työtapoja: laulamista, loruttelua, leikkiä ja musiikkiliikuntaa. Näiden kautta lapsi saa musiikillisia elämyksiä ja pääsee tutustumaan musiikin peruskäsitteisiin, joita ovat rytmi, melodia, harmonia, sointiväri ja dynamiikka.

Soitinryhmä (5-7 -vuotiaat)
Ukulele tunneille lapsi osallistuu ilman aikuista. Tunneilla tutustutaan ukulelen soiton alkeisiin sekä musiikin peruskäsitteisiin. Lapsi tarvitsee tunneille oman ukulelen, jonka hankinnassa opettaja ohjaa lukukauden alussa. Tunneilla myös lauletaan, soitetaan, liikutaan, lorutellaan ja kuunnellaan.