Virtuaalinen kohtaamispaikka Habbo

Lahden lapsiperheiden kohtaamispaikkaverkosto on avannut uude virtuaalisen kohtaamispaikan Habbossa. Kohtaamispaikka on avoinna tiistaisin klo 14-15, huoneessa PHKOPA. Lapsiperheiden vanhemmille suunnattu kohtaamispaikka tarjoaa alustan vertaistuelle ja myös lapsiperheiden parissa toimivien työntekijöiden tapaamiselle. Kohtaamispaikkaan voi tulla juuri sellaisena kuin on. Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen paikka, jossa voi turvallisesti vaihtaa ajatuksia, jakaa iloja suruja tai pyytää vinkkejä ja neuvoja, vaikka lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa. Toimintaa järjestää Mannerheimin lastensuojeluliiton Lahden yhdistys, Lahden ensi- ja turvakotiyhdistys sekä Päijät-Hämeen lapsiperheiden arjen tuen palvelut.

Lahden kohtaamispaikka verkosto järjestää alueellaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa, kuten perhekahvilatoimintaa, puistoperhekahviloita ja yhteisiä tapahtumia lapsiperheille. Toimijoiden yhteinen tavoite on perheiden hyvinvoinnin, voimavarojen ja hyvän arjen edistäminen ja tukeminen. Kohtaamispaikkatoiminnalla pyritään mahdollistamaan osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemista ja vähentämään yksinäisyyden kokemuksia.

Virtuaalisen kohtaamispaikan toivotaan madaltavan kynnystä osallistua myös live-kohtaamispaikkatoimintaan ja  tavoittavan myös niitä perheitä, jotka eivät pysty tai halua osallistua live-tapaamisiin.