Lastenhoitajaksi

Haluatko tehdä töitä lasten parissa?

MLL:n Lahden yhdistys välittää hoitajia lapsiperheiden arjen avuksi. MLL:n hoitajana voivat toimia 16-75 -vuotiaat, jotka ovat vastuuntuntoisia ja kiinnostuneita lasten kanssa toimimisesta.

MLL:n Lahden yhdistyksen hoitajana voit tehdä töitä silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Lastenhoitoapua tarvitseva perhe toimii hoitajan työnantajana ja maksaa hoitajalle palkan 10€/tunti (pyhäpäivinä 20€/tunti) sekä huolehtii kaikista työnantajavelvoitteista.

Lastenhoitokurssit

Hoitajaksi voi hakeutua osallistumalla lastenhoitokurssille, jolta saa valmiuksia toimia lasten kanssa. Kurssilla perehdytään muun maussa lapsen perushoitoon, tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin. 

Kurssilla pohditaan myös leikin merkitystä lapselle sekä aikuisen taitoa kuunnella ja olla läsnä. Kurssin aikana opitaan tunnistamaan yleisimpiä lasten sairauksia ja perehdytään tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Kurssi sisältää neljän tunnin ensiapukoulutuksen.

Kurssi sisältää lähiopetusta (28 h), etätehtäviä (10h) ja ohjattua harjoittelua lapsiperheissä (12h).

Lastenhoitokurssin käynyt hoitaja:

  • saa valmiudet toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä
  • osaa hoitaa eri-ikäisiä lapsia lapsiperheen kotiympäristössä lapsen tarpeet huomioon ottaen
  • osaa hoitaessaan ottaa huomioon lapsen kehitystason ja yksilöllisyyden
  • osaa luoda turvallisen hoito- ja leikkiympäristön
  • osaa hoitaa lapsia vastuuntuntoisesti
  • on suorittanut Lasten ensiapu koulutuksen

Sote- tai kasvatusalan ammattilainen, näiden alojen opiskelija tai eläkkeellä oleva voi hakeutua hoitajaksi suoraan perehdytyksen kautta. Perehdytyksiä järjestetään ympäri vuoden.

Täytä alla oleva lomake, jos olet kiinnostunut, niin otamme yhteyttä.

Olen kiinnostunut...