Lastenhoitajaksi

Haluatko tilapäiseksi hoitajaksi MLL Lahden yhdistykseen?

Mannerheimin Lastensuojeluliitto välittää hoitajia lapsiperheiden arjen avuksi. MLL:n hoitajana voivat toimia vähintään 16-vuotiaat, jotka ovat vastuuntuntoisia ja kiinnostuneita lasten kanssa toimimisesta.

Lastenhoitokurssit

Hoitajaksi voi hakeutua osallistumalla lastenhoitokurssille, jolta saa valmiuksia toimia lasten kanssa. Kurssilla perehdytään muun maussa lapsen perushoitoon, tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin. Kurssilla pohditaan myös leikin merkitystä lapselle sekä aikuisen taitoa kuunnella ja olla läsnä. Kurssin aikana opitaan tunnistamaan yleisimpiä lasten sairauksia ja perehdytään tapaturmien ennaltaehkäisyyn.

Kurssi sisältää lähiopetusta, etätehtäviä ja harjoittelun lapsiperheessä. 

Lastenhoitokurssin käynyt hoitaja:

  • saa valmiudet toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä
  • osaa hoitaa eri-ikäisiä lapsia lapsiperheen kotiympäristössä lapsen tarpeet huomioon ottaen
  • osaa hoitaessaan ottaa huomioon lapsen kehitystason ja yksilöllisyyden
  • osaa luoda turvallisen hoito- ja leikkiympäristön
  • osaa hoitaa lapsia vastuuntuntoisesti
  • on suorittanut Lasten ensiapu koulutuksen

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset ja näiden alojen opiskelijat ja eläkkeellä olevat voivat hakeutua MLL hoitajaksi suoraan perehdytyksen kautta. 

Täytä alla oleva lomake, jos olet kiinnostunut, niin otamme yhteyttä.

Olen kiinnostunut...