MLL Lahden yhdistyksen Askeleet Oman Suunnan toteuttamiseen

Keskitymme tulevina vuosina tekemään toiminnastamme johdonmukaisen ja turvaamaan toimintamme jatkuvuuden.

Tähän pääsemme priorisoimalla toiminnot, joihin haluamme keskittyä turvataksemme paikallisesti palvelut lapsiperheille.

Rekrytoimme jatkuvasti lisää eri-ikäisiä vapaaehtoisia toimintaamme.

MLL Lahden yhdistyksen vapaaehtoisten avulla toimivat toiminnot

Kylämummi- ja vaaritoiminta

Pyrimme lisäämään sukupolvien välistä vuorovaikutusta houkuttelemalla uusia senioreita mukaan toimintaamme. Pyrimme myös etsimään toimintapaikkoja kylämummeille- ja vaareille.


Perhekahvilatoiminta

Jatkamme olemassa olevia perhekahviloita ja järjestämme heille tilat. Tarpeen tullessa selvitämme uusien perhekahviloiden tarvetta. Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia vetäjiä ja tuemme vapaaehtoisia.

MLL Lahden yhdistyksen maksullinen toiminta

Lastenhoitajavälitys

Jatkamme lastenhoitajien välitystä lahtelaisille lapsiperheille tilapäisiin tarpeisiin. Rekrytoimme ja perehdytämme uusia hoitajia.

Mukava lapsiparkki

Tarjotaan aktiivisesti lapsiparkkia yrityksille ja paikallisiin tapahtumiin. Pohditaan yhdistyksen tiloissa toimineen lapsiparkin jatkoa kokeilun jälkeen.

Muskaritoiminta

Jatkamme muskari toimintaa. Pohdimme kesämuskarin tarvetta.

Tukioppilastoiminta

Jatkamme tukioppilaskoulutuksia. Yritämme saada alueen tukioppilaat mukaan toimintaan sekä mietimme keinoja lisätä yhteistyötä koulujen kanssa.

Koululaisten kesäleirit

Pidämme alakoululaisille kesäkuun ajan leiritoimintaa.

MLL Lahden yhdistyksen muut toiminnot

Yhteistyö

Kartoitamme yhteistyö mahdollisuuksia lähialueiden yhdistysten kanssa.

Kartoitamme mahdollisuuksia uusiin yhteistyökuvioihin alueen muiden toimijoiden sekä yritysten kanssa.

Hallitustyöskentely

Organisoimme yhdistyksen hallinnolliset asiat ja vakiinnutamme asiat, jotka voimme, vakauttaaksemme toimintaamme. Jaamme hallituksen jäsenien kesken vastuutehtävät ja otamme vastuuta ja pidämme aikatauluista kiinni. Toimimme yhdessä tiiminä kohti yhteistä tavoitetta. Edustamme vapaa-ajallakin yhdistystä ylpeänä.