Lähiluonto2021

MLL:n Lahden yhdistys on mukana ympäristöpääkaupunkivuoden toteuttamisessa. 
Lähiluonto2021 -projektissa tuotetaan maksuttomia, avoimia ja matalan kynnyksen palveluja lahtelaisille lapsille ja lapsiperheille. Kestävän elämän ohjaus ja ympäristökasvatus ovat projektin toteuttamisessa keskeisessä roolissa. 

Lähiluonto2021 toteutetaan kiertävän puistoperhekahvilan, luontokerhon ja monikulttuurisen ystäväkahvilan muodossa. Mukana projektin toteuttamisessa ovat Lahden kaupungin ympäristökasvattajat sekä Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän lapsiperheiden arjen tuen palvelut.