Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta tukee maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja suomen kielen oppimista. Maahan muuttanut äiti voi saada itselleen MLL:n kouluttaman vapaaehtoisen ystävän. Ystävät tutustuvat toisiinsa yhteisen tekemisen kautta ja samalla maahanmuuttajaäiti saa mahdollisuuden harjoitella suomen kieltä ja tutustua uuteen kotimaahansa.

Miksi ystävätoimintaa tarvitaan?

Kuvittele, että olisit vieraassa maassa ilman kielitaitoa, ystäviä ja tukiverkostoja. Miltä se tuntuisi sinusta? 

Kokemus on tuttu monelle maahanmuuttajanaiselle. Heikon kielitaidon vuoksi osallistumiskynnys on korkea ja uuden kotimaan mahdollisuudet saattavat jäädä käyttämättä. Maahanmuuttajaäiti jää helposti kotiin lapsia hoitamaan, vaikka kaipaisi elämäänsä muutakin. 

Suomenkielinen ystävä ja hänen avullaan kohentunut kielitaito auttavat maahanmuuttajanaista saamaan paremman otteen elämästään ja pääsemään sisään uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Samalla mahdollisuudet työpaikan löytämiseen kasvavat.

Millaista ystävätoiminta on?

Toiminnan lähtökohta on vapaaehtoisen ystävän ja maahanmuuttajanaisen välinen tasavertaisuus. Kyseessä on vastavuoroinen ystävyys, jossa molemmat tutustuvat toistensa tapoihin ja kulttuureihin ja oppivat uutta.

Ystäväparit pyritään muodostamaan siten, että he asuvat mahdollisimman lähellä toisiaan ja heillä on samoja kiinnostuksenkohteita tai samankaltainen elämänvaihe. Ystäväparit tekevät keskenään tavallisia ystävien asioita - he voivat esimerkiksi käydä kävelyllä, mennä kahvilaan, viedä lapsia leikkipuistoon tai laittaa ruokaa yhdessä. Silloin tällöin järjestämme kaikille ystäväpareille yhteistä tekemistä, esimerkiksi retkiä.

Miten ystävätoiminta etenee?

Toimintaan pääsee mukaan ilmoittautumalla. Voit ottaa yhteyttä koordinaattoriin tai täyttää oheisen lomakkeen.

Vapaaehtoiset ystävät saavat perehdytyksen ennen toiminnan alkua sekä ammatillista ohjausta ja tukea tarvittaessa. Myöhemmin toimintaan saa myös jatkokoulutusta. 

Ystävyys aloitetaan tapaamisella, jossa ystävykset esittäytyvät ja saavat yhteisen opastuksen toimintaan. Tämän jälkeen he sopivat keskenään kuinka usein tapaavat ja mitä tekevät yhdessä.

Tapaamisiin voi ottaa omat lapset mukaan, mutta äitiys ei ole välttämätön kriteeri osallistumiselle.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin kerron sinulle lisää!

Leila Kekkonen
hankekoordinaattori
050 531 3777
leila.kekkonen@mll.fi