Tukioppilaskoulutukset

Järjestämme Lahden alueen yläkoululaisille tukioppilaiden perus- ja jatkokoulutuksia. Peruskoulutukset järjestetään keväisin ja jatkokoulutuksia koulut voivat tilata ympäri vuoden tarpeen mukaan. Kouluttajina toimivat MLL:n Nuorisotyön kouluttajat.

Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa.

Tukioppilaat järjestävät välituntitoimintaa, tutustuttavat uusia 7.- luokkalaisia kouluun ja järjestävät koulun yhteisiä teemapäiviä. Tukioppilailla on myös tärkeä rooli koulukiusaamisen huomaamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

MLL koulutti Suomen kouluihin ensimmäiset tukioppilaat jo vuonna 1972. Lahdessa ensimmäisen koulutukset alkoivat 1978. Tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa.

Lahdessa tukioppilastoimintaa on kaikissa yläkouluissa.

Peruskoulutukset tukioppilaille

Tukioppilastoiminnan peruskoulutuksessa käsitellä toiminnan perusteita ja tavoitteita sekä tukioppilaan tehtäviä. Koulutuksessa tutustutaan myös ryhmädynamiikkaan ja harjoitellaan ryhmänohjaamista. Koulutuksessa käytetään erilaisia  toiminnallisia menetelmiä ja näin tukioppilaat saavat paljon toimintaideoita toimiessaan koululla nuorempien oppilaiden parissa.

Lahdessa tukioppilaille tarjotaan MLL:n suosittelema 16 tunnin peruskoulutuspaketti. Koulutukset järjestetään yhdistyksen tiloissa Erkonkadulla tai oppilaiden omalla koululla.

Jatkokoulutusta tukioppilaille

Tukioppilaille on myös tarjolla jatkokoulutusta erilaisista aiheista. Jatkokoulutuspaketit ovat kuuden tunnin koulutuspaketteja tai niitä räätälöidään kouluille tarpeen mukaan. Tukioppilaiden jatkokoulutus aiheita ovat mm. tunnetaidot, kiusaaminen, itsetunnon vahvistaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja nuorten osallisuus.

Koulutukseen osallistuminen

Tukioppilaskoulutuksiin ja tukaritoimintaan voi päästä mukaan oman koulun kautta. Kannattaa tiedustella oman koulun tukariohjaajalta tai jo toimivilta tukareilta mahdollisuutta päästä mukaan toimintaan.