MLL Lahden yhdistyksen tavoitteet

1. Yhdistyksemme on helposti lähestyttävä

Yhdistyksemme toiminta on näkyvää ja avointa ja helposti lähestyttävää. Meillä on toimitilat Lahden keskustassa ja jos toimistolla ollaan paikalla, ovi avataan kysyjille. Meidät saa kiinni puhelimitse, sähköpostilla ja sosiaalisen median kanavissa facebookissa ja instagramissa. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan viestintäsuunnitelman mukaisesti paljon, erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Tapahtumissa yhdistys ja sen toiminta linkittyy keskusjärjestön brändiin ja infoon yhdistyksemme toiminnasta. Jaamme esitettä toiminnastamme ja kerromme, keitä me olemme, vapaaehtoistyön mahdollisuuksista ja tarjoamistamme palveluista. Olemme paikalla lapsiperheelle suunnatuissa tapahtumissa.

Hallituksen jäsenet ovat helposti lähestyttävissä ja he edustavat yhdistystä myös vapaa-ajalla sopivissa yhteyksissä. Heidän kauttaan voi ottaa yhteyttä ja jokainen osaa kohdata kyselijän iloisesti ja välittömästi. Tavoitteenamme on saada ihmiset näkemään, että MLL Lahden yhdistys on uudistumassa ja vapaaehtoisuus on iloista ja palkitsevaa.

2. Toimintamme tavoittaa erilaisissa elämäntilanteissa olevat perheet

MLL:n Lahden yhdistys on kaikenikäisten lasten ja heidän perheidensä yhdistys. Muskari- ja perhekahvilatoiminnan lisäksi järjestämme kesäleirejä, tukioppilaskoulutuksia sekä senioritoimintaa.

Tällä hetkellä toimintamme tavoittaa hyvin pienten lasten vanhempien kanssa kotona olevat perhekahvilatoimintaamme ja muskariin osallistuvat perheet. Haastavampi tavoitteemme on tavoittaa myös työelämään palanneet vanhemmat lapsineen. Meidän tulisi olla myös heidän mielestään mielenkiintoinen.

Yhdistyksemme tavoitteena on tulevaisuudessa lisätä jäsenmääräämme ja saada vapaaehtoisia lisää sekä lisätä sukupolvien välistä toimintaa. Aiomme suunnitelmallisesti nostaa mielikuvaa MLL:n Lahden yhdistyksen toiminnasta ja tätä kautta vahvistaa paikkaamme yhteisössä.

3. Yhdistyksemme on vahva vaikuttaja, jolla on hyvät paikalliset yhteydet

MLL:n Lahden yhdistys on hyvin haluttu kumppani monenlaisiin hankkeisiin toiminta-alueellamme. Joudumme usein kuitenkin valitsemaan, mihin voimme resurssipulan tai rahallisen panostuksen vuoksi lähteä mukaan.

Toiminnanjohtajamme luo jatkuvasti uusia suhteita paikallisiin toimijoihin ja vaikuttajiin. Hän myös pitää voimissaan olemassa olevia suhteita.

Lyhyen aikavälin tavoitteenamme on vakiinnuttaa paikkamme arvostettuna paikallisena toimijana.

4. Yhdistyksemme vapaaehtoisten sekä MLL:n että yhteistyöverkostomme 
ammatillisten kumppanuus toimii hyvin

MLL:n Lahden yhdistys tekee jatkuvasti yhteistyötä MLL:n keskusjärjestön, piirien ja muiden paikallisyhdistysten kanssa. 
Osallistumme koulutuksiin ja yhteisiin tapaamisiin.

Paikallisesti teemme yhteistyötä muiden lapsiperheiden parissa 
toimivien yhdistysten, järjestöjen, PHHYKY:n, Lahden seurakuntayhtymän ja Lahden kaupungin kanssa.

Toiminnanjohtaja edustaa yhdistystämme erilaisissa verkostoissa ja kehittämisryhmissä.