Oman suunnan toteuttaminen

1. Vapaaehtoistoiminta lasten, nuorten ja perheiden kanssa

  • Yhdistyksemme on helposti lähestyttävä
  • Yhdistyksemme on vetovoimainen
  • Toimintaamme osallistuneet kokevat, että he ovat oppineet uutta ja päässeet kehittämään itseään MLL:n toiminnassa

2. Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki

  • Toimintamme tavoittaa erilaisissa elämäntilanteissa olevat perheet
  • Toimimme lähellä lapsia, nuoria ja perheitä
  • Toimintaamme osallistuvat tulevat hyvin kohdatuiksi

3. Vaikuttaminen lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

  • Yhdistyksemme vapaaehtoisten sekä MLL:n että yhteistyöverkostomme ammattilaisten kumppanuus toimii hyvin
  • Yhdistyksemme on vahva vaikuttaja, jolla on hyvät paikalliset yhteydet
  • Yhdistyksemme vaikuttamistyö on näkyvää